Baronii de Cadăr

Cercetare si documentare; Aurel MCSA

Anterioritatile familiei Duca 1)

 Familia Duca a avut o origine aleasă, arborele familiar mergând până la împăratul  Constantin cel Mare . Strămoşul familiei Duca ar fi, după legendă, un erou mitic din vechime, cu numele Dacucas, după studiile făcute de baronul Geza Duca şi consemnate în Cronica parohială de preotul T.R.Perianu.1)

 In tabela familiara compusa de baronul Gheza Duca, consemnata in Cronica parohiala se arata ca familia sa se numara intre anii 330-850 intre cele mai vechi familii princiare. Iar cu numele se enumera antecesori incepand cu:

  - Andronic I Duca, general si generalissim in armata.
  - Andronic al II-lea, fiul lui Andronic I, general comandant al trupelor imparatesti.
  - Andronic al III-lea, fiul lui Andronic al II-lea, general de armata.
  - Constantin Duca, fiul lui Andronic al II-lea, prim-ministru, pretendent la trorn, apoi imparat al bizantului de la 1059-1067m purtand numele de Constantin al XI-lea. 2)
  - Mihail I-ul, sub numele de Mihail al VII-lea, imparatul Bizantului, fiul lui Constantin si al Augustei care a domnit intre anii 1071-1078. 3)
  - Ioan Duca, cezar, membru al casei imperiale.
  - Ioan Duca, general.
  - Constantin Duca, suveranul Macedoniei si al Albaniei.
  - Constantin Duca, loctiitorul insulei Creta.
  - Eufrosina Duca, imparateasa Bizantului.
  - Ioan Duca, controlor superior imparatesc al postelor
  - Alexis al V-lea Duca, Imparat al Bizantului intre 28.01.1204-13.04.1204.
  - Teodor Duca, numit despot.
  - Ioan Duca, (Vatanes ), Ioan al III-lea, camerariu suprem,  Imparat in Nicea 1222-1254.
  - Ioan Duca, Imparat in Nicea sub nuele de Ioan al IV-lea 1258.
  - Alexie Duca, general.
  - Andronic Duca, Imparat sub numele de Andronic al II-lea, 1282-1318.
  - Simion Uros Paleolog Duca, principele Etiopei si a Arcanadiei.
  - Simion Uros Paleolog Duca, rege al Tesaliai mai tarziu, patriarh ecumenic 1471-1410.
  - Mihail al II-lea Duca, Dignitar inalt la curtea principelui insulelor Leabos.
  - Mihail al III-lea Duca, fiul lui Mihail al II-lea  1480-1510.
  - Constantin Duca, rudenia si insotitor al lui Alexie Comnean, Postum intre 1505-1570.
  - Mihail al IV-lea Duca, 1590-1649, istoric autor al „ Historia Bizantina „ aparuta la Paris in anul 1649,
  - Alexandru Duca,  1641-1703, domn al Munteniei si Modovei, descendent al imparatilor din Bizant.
  - Constantin Duca, domn al Moldovei, fiul lui Alexandru 1693-1714.
  - După căderea imperiului bizantin, familia macedo-română Duca nu s-a prăpădit ca cele mai multe familii nobile ale imperiului, ci prin veacul al XVII-lea aflăm urmaşi de-ai ei pe tronul Moldovei şi a Munteniei. O altă viţă a ajuns în Rusia, unde se susţine până în zilele noastre. Un timp s-a întunecat originea princiară ale Duca-eştilor, dar în jumătatea a doua a veacului al XVIII-lea revine virtutea strămoşească  în sângele tânărului cadet inginer din regimentul româno-iliric nr 13, Petru Duca , evocare facuta de de dr. Miron Cristea la inhumarea baronului Gheza Duca in anul 1913.
  4)
  - Mihail al V-lea Duca, 1716-1792. Acesta este intemeitorul familiei Duca din Ungaria, a emigrat la  Eszek (Osiek) in anul 1726 ca copil de 10 ani la familia Iancovici din Moscopole. Mihail al V-lea Duca (1716-1792) tatal lui Petru Duca (1755- 1822) a cumparatl la 1792 domeniile Cadar si Sipet obtinand si inobilarea
  - Petru Duca, fiul lui Mihail al V-lea Duca, maresal campestru de Cadar 1755-1822.
   

 PETRU DUCA 1)

(1755-1822)

            Fiul lui Mihail al V-lea Duca (1716-1792) care a imigrat la Oszek în anul 1726.Duka şi-a câştigat titlul de conte în data de 26.VII.1792, iar rangul de baron şi atributul „de Kádár” în data de 17.VII.1816.In anul 1810 Petre Duca a pus baza noi vetre a satului Cadar, cu străzi drepte şi amplasamente ordonate după model european. Pana atunci casele erau imprastiate pe un arial intins, in mare parte inundabil Tot acest baron a adus colonişti din zona Cenadului, dintre care se menţionează familia Grozav.

            A fost mareşal campestru, general comandant al Banatului, seful marelui stat major al arhiducelui Carol în contra lui Napoleon, membru al consiliului suprem de război, cavaler al ordinului Maria Terezia. Pentru meritele sale a fost investit cu demnitatea de baron al imperiului, pe atunci sfântul imperiu roman, apoi cu baronatul austriac şi ungar, cu demnitatea de magnat şi indigenatul  staurilor boeme şi membru ereditar al Casei magnaţilor. A fost posesor al celor mai înalte ordine europene. Împroprietărit cu domeniile Cadăr şi Şipet, adăugându-se tot atunci predicatul „de Cadăr”.  5)

             Nefiind căsătorit a adoptat ca fiu pe nepotul său de frate Ştefan Duca (1801-1867).Fiul lui Ştefan Duca a fost Emil Duca(1834-1885), tatăl lui Gheza Duca. 7)

             După moartea sa, in (1822) moşia şi satul Cadar au fost moştenite de fiul său Ştefan, iar o altă moşie de la Şipet, achiziţionată de mareşal în 1810, a fost moştenită de fiul său Petru. Localitatea Şipet, la 9 Km în Sud de comuna Tormac, a fost amintită în documentele vremii, de prima dată, din timpul ocupaţiei turceşti Sipet, Šipet, Sebed (1569-1579), Sipet (1700), Schipeth (1717-1723), Sipet (1808) (Lipszky Ioannes).

             Dintre descendenţii lui Petru s-au remarcat:

  - Nicolae (1828-1886), care a fost pretor (1848), prim pretor în districtul Ciacova şi, tot în acel an, subprefect (1861);
  - Fratele acestuia Gheorghe  a fost notar prim onorific (1861).

             Dintre descendenţii lui Ştefan s-au remarcat:

  - Emil  (1835-1885), care a fost vicenotar onorific al comitatului Timiş;
  - Fratele acestuia Eugen (?-1887) a fost jurat (1861), iar în perioada 1867-1873 prim pretor al comitatului Timiş;
  - Fiul lui Emil, Gheza, zis Jean (21.XII.1866-1913) a desfăşurat o activitate diplomatică importantă. În slujba împăratului şi regelui a îndeplinit funcţii de consilier relaţii externe, consul şi secretar al reprezentanţelor externe, activând la Viena, Budapesta, Bucureşti, Atena, Belgrad, Lisabona, Stuttgart, Constantinopol, Haga precum şi în diferite locaţii din America de Sud. A fost membru pe viaţă al Parlamentului (Camerei Magnaţilor). Până la sfârşitul vieţii a fost deputat în Parlament şi moşier la Cadar. Era un susţinător consacrat al dezvoltării vieţii culturale, spirituale şi în deosebi a celei religioase ortodoxe. Era o persoană influentă în alegerea preoţilor de rang înalt. 16)

 Blazonul, Castelul si principalele decoratii ale baronului Petru Duca 8)

                 O macheta a Blazonului Baronului Petru Duca se afla in Sfanta biserica din Cadar deasupra stranei din dreapta, alaturi de un mare portret al baronului Castelul Duca a fost realizat pe o suprafaţă de 9 iughere  în anul 1814, începând cu o locuinţă familială, continuand cu castelul şi încheind cu un frumos parc. A fost amplasat inafara vetrei satului, pe partea dreapta a drumului spre Dubos, pe un teren inalt si foarte bine protejet de inundatii si alte viituri. 9)

                Despre ce a fost candva si ce a ramas din minunatul Castel al Baronului Duca ne descrie cu amaraciune fostul preot al comunei Cadar, T.R. Perianu. 10)

  „ Pe locul unde odată era castelul acum ară plugul. A dispărut ca prin farmec parcul minunat cu arborii lui seculari şi cu florile cu miros dulce şi îmbătător şi cu ele a amuţit şi cântecul paserilor. A dispărut şi turnul de veghe cu simbolicul steag familiar: roşu-gaiben şi cu paznicul de noapte care indica din trâmbiţă orele nopţii. A dispărut totul, şi pe locul unde odată pulsa viaţa, multă viaţă — tronează pustiul. în durerea noastră ne rnângăe conştinţa nestatorniciei lucrurilor şi măririlor lumii acesteia. Din tot lucrul şi osteneala omului, ce rămâne pentru veşnicie ? Singură fapta bună, binefacerea. Ea face pe om drept şi plăcut Domnului. Şi tot ea chezăşueşte şi-i asigură viaţa adevărată cu ferici rele ei nesfârşite, trecându-l la nemurire. Cum zice şi sf. Scriptură: „Pe cărarea dreptăţii este viaţa şi pe calea pe care ea o însemnează: nemurirea". (Pilde C 12 V. 27.) A lăzi, baroane, când ne rugăm bunului Dumnezeu să facă odihnă sufletului tău, cu cei drepţi, primeşte făgăduinţa, că nu te vom uita, măcar de te-ar uita lumea toată. Pentru alţii ai murit — pentru noi însă nu. Căci amintirea ta scumpă o păstrăm şi o vom păstra totdeauna vie în inimele noastre. îţi binecuvântăm pomenirea şi-ţi zicem ca apostolul : „ Cucereşte viaţa veşnică Ia care ai fost chemat şi pentru care ai dat bună mărturisire înainte multor martori". (I Timotei c. 6 v. 12.).”

Blazonul Baronului

Castelul din Cadar

Crucea de Cavaler al Ordinului Maria Tereza 1794

Marea cruce a Ordinului Imperial Leopold 1813

Ordinul Regal al Prusiei Vulturul Rosu clasa I 1813

Ordinul Imparatului Rusiei “Sfanta Ana“ Clasa I 1813


 


STEFAN DUCA 1)

(1801-1867)
fiul fratelului lui Petre Duca, Stefan Duca

 NICOLAE DUCA 11)

(1828-1886)
fiul lui Stefan Duca junior
A fost Pretor (1848), apoi Primpretor in Distritul Ciacova si tot in acelas an, apoi  Subprefect (1861)

GHEORGHE DUCA 11)

fratele lui Nicolae Duca
A fost  prim notar onorific (1861).

EMIL DUCA 11)

(1835-1885)
fiul lui Stefan.
A fost vicenotar onorific al comitatului Timiş. Sotia sa  a fost Ecaterina Duca

EUGEN DUCA 11)

(?-1887)
fratele lui Emil
A fost jurat (1861), iar în perioada 1867-1873 prim pretor al comitatului Timiş

   

  GHEZA DUCA 1)
  (1866-1913)
  Geza Duca zis Jean, fiul lui Emil, nascut la Cadar

 

               Baronul Gheza Duca s-a născut la 21 decembrie 1866 în Cadăr din părinţii Emil Duca şi mama Ecaterina Duca. A fost botezat de către parohul Alexa Gheorghiu  primind în botez numele de Gheza, Ştefan şi Ladislau., devenind coreligionar al cădărenilor. 12)

             A crescut printre copii românilor şi a locuitorilor din Cadăr, comună pe care o iubea şi o respecta numind-o adesea după unele marturii ramase,” satul meu, lumea mea” fapt ce l-a determinat mai târziu să devină un vajnic apărător al românilor şi intereselor acestora.

             O situaţie deosebită a constituit-o intervenţia pe lângă ministrul cultelor Apponyi pentru predarea limbii române la scoala din Biserica Alba. 13)

             După terminarea liceului a absolvit academia orientală din Viena, după care a intrat în diplomaţie ocupând funcţia de ataşat al legaţiei austro-ungară din Bucureşti, ataşat al legaţiei austro-ungară din Atena , secretar de legaţie la Belgrad, apoi la Lisabona, consilier de legaţie la Stuttgart şi Constantinopol, însărcinat cu conducerea afacerilor legaţionare la Haga. A fost deputat dietal în cercul Sasca, cerc curat românesc. În 1912 a primit titlul de ambasador extraordinar şi ministru plenipotenţiar. În plan local a fost ales preşedinte al comitetului parohial Cadăr, deputat al sinodului Dicezial de Caransebeş şi deputat al Congresului Naţional Bisericesc.

             S-a căsătorit cu Ioana Nicolici, fiică a baronului Feodor Nicolici.Starea materială a baronului şi a familiei sale a fost înfloritoare, încercând să dezvolte şi o activitate industrială sub conducerea sa directă prin înfiinţarea unei mari întreprinderi pentru exploatarea fierului cu capital francez.

             Baronul Gheza Duca a avut numeroase demnitati publice; Ataşat al legaţiei austro-ungară din Bucureşti, apoi, Ataşat al legaţiei austro-ungară din Atena, Secretar de legaţie la Belgrad, la Lisabona. Consilier de legaţie la Stuttgart şi Constantinopol, Însărcinat cu conducerea afacerilor legaţionare la Haga.

            A fost deputat dietal în cercul Sasca, cerc curat românesc. În 1912 a primit titlul de ambasador extraordinar şi ministru plenipotenţiar. În plan local a fost ales preşedinte al comitetului parohial Cadăr, Deputat al sinodului Dicezial de Caransebeş şi Deputat al Congresului Naţional Bisericesc. 14)

             S-a stins din viaţă la data de 22 februarie 1913 în sanatoriu Low din din Viena în urma unei operaţii de apendicită care a avut urmări nefaste. Înhumarea s-a făcut la Biserica orodoxă din Cadăr la data de 25 februarie 1913 rămăşiţele pământeşti fiind depus în cripta familiei aflată sub altarul bisericii.

             La serviciul religios pentru odihna răposatului a participat; Episcopul Dicezan Miron Cristea, viitorul patriarh al României, care a săvârşit prohodul răposatului asistat de Părintele Arhimadrid Filaret Musta, Protopresbiterul Ioan Pepa, Părintele Dr. Iosif Tr. Bădescu, prof. preot Gheorghe Petrescu, preoţi locali şi din satele învecinate. A cântat deosebit de armonios vestitul cor din Lugoj sub conducerea  maestrului Ion Vidu.  Au asistat: Comitele suprem şi vicecomitele  Comitatului Timiş şi ai Comitatului Caraş-Severin, Protopretorul cercului Buziaş, prim-medicul districtului pretorial Buziaş, Dr. Valer Branişte, directorul ziarului român Drapelul din Lugoj, reprezentanţi ai  domeniilor şi ai fiscului, reprezentanţi ai ziarelor maghiare, ai bisericii reformate din Tormac, profesori, avocaţi apropiaţi ai baronului, membri ai familiei baroni, conţi, baronese, contese, locuitori ai Cadărului şi a satelor învecinate şi alţi reprezentanţi ai autorităţilor civile.15)

             Cripta familiei Baronului GHEZA DUCA 1)

                Aflata sub altar in subsolul Sfintei biserici ortodoxe din Cadar, biserica pe care a ctitorit-o si a inzestrat-o cu toate cele trebuincioase pentru buna desfasurare a sfintelor slujbe.

                In cripta se afla si osemintele baronului Petru Duca, decedat la Viena in anul 1822, exhumat in 1907. prin  grija lui Gheza Duca si aduse cu trenul de la Viena si depuse in Cripta familiei din Biserica ortodoxa Cadar. Cortegiul a fost fabulos cu prapori si 12 batrani mai de seama ai satului. Au participat sateni din  satele invecinate, preoti, dasacali si elevi. Protopresbitier al Buziasului Ioan Pepa a oficiat sfanta slujba.

             In cripta se afla urmatoarele sicrie ale familiei:

Pozitia

Caseta

Rand

Numele decedatului

Anul decesului

Pozitia

Central stg.

 Caseta 1 stg. (Cu 2 locuri)

Sus

Duka Jana

1917

1

Jos

Duka Gheza

1913

2

Central

Caseta 2 fata (cu 1 loc)

Duka Peter

1822

1

Central

Caseta 2 dr. (cu 4 locuri)

Sus stg.

Duka Stefan

1867

1

Sus dr.

Duka Petru

1902

2

Jos stg.

Duka Ecaterina

1866

3

Jos stg.

Duka Emil

1885

4

Central

Caseta 3 dr. (cu 4 locuri)

Sus stg.

Duka Eugen

1886

1

Sus dr.

Duka Teodor

1885

2

Jos stg.

Duka Maria

1906

3

Jos dr.

Duka Elisabeta

1895

4

_____________________________________________________________________________________________________________________

                     1) Valeriu T Perianu, Istoria comunei Cadăr, Ms. p.18-22
                        2) Informatie contestata de istoricul Eugenie  Popoviciu in lucrarea „ Instoria bisericeasca   universala „ la pag 375.
                        3) In Istoria bisericeasca universala a lui Eugenie Popoviciu se face amintire despre el ca priten al regelui Gheza I al Ungariei, de la care a primit in dar  o coroana cu inscriptii sacre gecesti.
                        4) Dr. Miron Cristea, text din evocarea făcută la înhumarea baronului Gheza Duca, Foaia Dicezeană din 25 februarie.1913, dupa prof. V. Perianu
                        5) Valeriu T Perianu, Istoria comunei Cadăr, Ms. p.24, dupa prof. V. Perianu
                        6) Ibidem V. Perianu, pag. 24
                        7) Cronica sfinţirii Sfintei Biserici din Cadăr, publicată în Foaia Dicezeană nr.44, p. 2
                        8)  Baronul Petru Duca de Cadar, Wikipwdia,  https://ro.wikipedia.org/wiki/Petru_Duka_de_Kadar
                        9)   Valeriu T Perianu, Istoria comunei Cadăr, Ms. p.18-38
                       10) Pr. T. R. Perianu. Comemorarea unui ctitor., Foaia Organul eparhiei ortodoxe române a Caransebeşului , 6  Martie 1938 Nr. 10, Anul LIII Caransebeş
                       11)   Hedy Kiss,- ”STEAGUL FORMATIEI DE POMPIERI DIN TORMAC „ANALELE BANATULUI, S.N , Arheologie-Istorie, XII-XIII, 2004-2005 http://www.infotim.ro/mbt/istorie/publicatii/ab.htm, pag 348
                       12)Valeriu T Perianu, Istoria comunei Cadăr, Ms. p.18-38
                       13) Articolul „Baronul Duca pentru limba română” publicat în 1913 în Foaia Dicezeană 8, p. 8.
                       14)“ Monografia Bisericii ortodoxe din Cadar “manuscris Valeriu Perianu.ANALELE BANATULUI, S.N., Arheologie-   Istorie, XII-XIII, 2004-2005 http://www.infotimro/mbt/istorie/publicatii/ab.htm
                       15)Valeriu T Perianu, Istoria comunei Cadăr, Ms. p.18-38, funerariile Baronului Gheza Duca 1913
                       16)Valeriu T Perianu, Istoria comunei Cadăr, Ms. Demnitati si functii
 

[Cadar Acasa] [Cadar I-A-A] [Cadar Date] [Cadar Baronii] [Cadar Personalitati] [Cadar Biserica] [Cadar Preotii] [Cadar Dascalii] [Cadar Monumentul] [Cadar Glosar] [Cadar Traditii] [Cadar Acareturi] [Cadar Monografia] [Cadar Relief] [Cadar Album]

Copyright © 2010 by Cadar.org